Darcey van Blitterswijk

FLEX PABO | Studentnummer: 677498

Als Flexibele PABO student aan hogeschool InHolland gebruik ik deze website als centrale plek voor mijn documentatie.

Fase 1A

Bewijzen pagina voor leerdoelen en lessen bij deze fase

Fase 1B

Bewijzen pagina voor leerdoelen en lessen bij deze fase

Fase 2A

Bewijzen pagina voor leerdoelen en lessen bij deze fase

Fase 2B

Bewijzen pagina voor leerdoelen en lessen bij deze fase

Bewijsstukken en verslagen

Mijn werkplek

Kindcentrum Bamboe is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Totaal zijn er 420 kinderen op de school. De kinderen krijgen hier zes uur extra activiteiten per week. Er zijn leerlijnen ontwikkeld zodat de extra lessen ook kans geven aan kinderen met een speciaal talent. Vakken als rekenen en taal blijven belangrijk. Er wordt alleen nadruk gelegd op waar ze goed in zijn. Uiteindelijk zal dit betere resultaten gaan opleveren, waardoor kinderen meer kansen zullen krijgen voor de toekomst. Het is goed voor hun zelfvertrouwen. De basisschool behoort bij Lucasonderwijs.

Voor welke groep sta ik?

23-08-2020 - heden

Groep 7B

Vragen of opmerkingen?