Fasedossier 1A

Voorwoord

Dit jaar ben ik zonder ervaring in het onderwijs begonnen op de basisschool Kindcentrum Bamboe als onderwijsassistent en als stagair voor de Flex PABO. Hiervoor was ik rijinstructeur waardoor ik wel enige ervaring heb in het lesgeven zowel in de auto als in het theorielokaal. Maar om nu daadwerkelijk in het basisonderwijs te staan is wel een groot verschil natuurlijk.

1.

Inleiding

Ik ben dit jaar begonnen in het onderwijs na grafisch vormgever te zijn geweest en rijinstructeur was ik toe aan een stap waar ik al langer over nadacht maar nooit aandurfde. Nu was het moment daar en ben ik op gesprek gegaan bij de basisschool kindcentrum Bamboe en aangenomen als onderwijsassistent om mijn stage te kunnen lopen voor de Flexpabo. Omdat ik geen achtergrond heb in het onderwijs stond voor mij deze periode vooral in het teken van van het het kennismaken met het vak basisschool leraar en het onderwijs in het algemeen. Nu loop ik mee en geef ik les in groep 7B. In de klas zitten 23 leerlingen waarvan de niveaus sterk verschillen. Mijn praktijk begeleider heeft mij alle kansen gegeven om te experimenteren en lessen te laten geven in verschillende vakken.

2.1

(Vak)didactisch handelen

Toelichting

• Rollen van de leerkracht Lees meer in: Alkema, E., & Tjerkstra, W. (2015). Méér dan onderwijs. (8e druk). Assen: Van Gorcum. Paragraaf 5.3.1
• Didactische analyse Lees meer in: Alkema, E., & Tjerkstra, W. (2015). Méér dan onderwijs. (8e druk). Assen: Van Gorcum. Paragraaf 5.5.2.1
• Interactief Gedifferentieerde Directe Instructiemodel (IGDI) of het ADI (Activerende directe instructiemodel).

03/02/2022

Verkeer | Ga ik voor?

(Vak)didactisch handelen

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Terugblik

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Reflectie

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Vooruitblik

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Pedagogisch handelen

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Terugblik

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Reflectie

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Vooruitblik

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Samenwerken met collega's, ouders en externen

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Terugblik

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Reflectie

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Vooruitblik

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Je benoemt verschillende samenwerkingsvormen die bij het brede takenpakket van leraren aan bod komen. Je investeert in de samenwerking met medestudenten op de pabo en de collega’s in je team, waarbij je op een prettige manier met hen communiceert en informatie deelt. Je staat ouders vriendelijk te woord in informele settingen en herkent de toegevoegde waarde van deze interacties. Je schuift, na afstemming met je praktijkbegeleider, soms als toehoorder aan bij overleggen. Je signaleert dat betrokkenen verschillende opvattingen, visies, waarden en normen hebben en je herkent hoe deze tot uiting komen in het werkveld.

• Terugblik
• Reflectie
• Vooruitblik
.

Reflectieve professional

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Terugblik

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Reflectie

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Vooruitblik

Op een lesvoorbereidingsformulier bereid je onderwijsactiviteiten voor en stel je leerdoelen op. Je geeft onder begeleiding les met een begrijpelijke instructie.

Je laat zien dat je over een basishouding beschikt die op leren en ontwikkelen is gericht en neemt hier initiatief in en je stelt je verantwoordelijk op. Je verwelkomt (peer)feedback en perspectieven vanuit de begeleidingsinfrastructuur van de opleiding en de praktijkschool, waardoor je een beter inzicht verwerft in jouw functioneren. Je benoemt en evalueert onderwijservaringen in de praktijk met behulp van een docent of praktijkbegeleider die gerichte vragen stelt of een methodiek aanreikt. Je bent nieuwsgierig naar vraagstukken in de praktijk en je komt, op basis van onderzoeksresultaten van anderen, tot een eerste oplossingsrichting. Je herkent sterke en zwakke punten en formuleert persoonlijke leervragen en leerdoelen met bijbehorende activiteiten en toont hierbij de resultaten van je ontwikkeling aan. Je licht toe en onderzoekt, met behulp van anderen, wat je eigen opvattingen, normen en waarden zijn en waarom deze van belang zijn in jouw rol als leraar.

• Terugblik, op de leeruitkomst en vanaf Fase 1B op je vorige POP
• Reflectie
• Vooruitblik, met doorkijkje naar je nieuwe POP

Ontwikkelingspsychologie
Kennistoets

Leerpsychologie
Kennistoets

Wiscat
Kennistoets

Vragen of opmerkingen?